Tips på hur man kan träna ord/glosor

Många känner säkert igen sig i att man ofta får en glosbok för att öva in ord och fraser i ett nytt språk. Men är det rätt sätt för dig? Vi är alla olika och lär oss bättre genom att till exempel höra orden, andra vill kanske läsa och se bilder på ord.

Jag brukar alltid visa ett program från URplay som heter Plugga bättre där man får många nyttiga tips. Här kommer några tips, testa er fram, hur pluggar du glosor bäst?

  • Flippkort- skriv ordet på ena sidan och förklaringen på den andra
  • Post-it lappar – skriv glosorna på lappar som ni sedan fäster på saker som ni associerar till ordet
  • Spela in orden/fraserna på din mobil. Du läser upp dem högt på spanska och säger sedan vad det betyder. Du kan sedan lyssna på orden på vägen till och från skolan.
  • Gör ramsor eller sätt en melodi till orden/fraserna
  • Använda er av de olika digitala verktygen som finns till exempel:

Quizlet.com         glosor.eu        liber.se/amigos